Ergolift MB

MANIPULATOR ERGOLIFT MB
- FÖR STORA MOMENT

Ergolift erbjuder också en hydraulisk manipulator där armsystemet är ledat i både horisontell och vertikal led. Modell MB används, styrs på samma sätt som MA, och verktygen ansluts också på samma sätt.

MB passar även för låga takhöjder. Den yttre armen kan specialbyggas, vilket underlättar anpassning till speciella krav. MB tål också stora moment i verktyget, och kan därför användas för stora excentriska laster. Med MB kan man också nå långt in i eller under hinder.

Standardstorlekarna för modell MB visas i tabellen nedan. Vi gör också kraftfullare maskiner för laster upp till 500 kg.

Alla Ergolift MB kan monteras på pelare eller hängda från take teller ett skensystem.

Teknisk information

Optioner 

  • Ändlös rotation runt theta-axeln
  • EX-klassad motor för hydraulsystemet, för explosionskänsliga miljöer

Tekniska data typ MB

Svängområde för arm runt pelaren, theta-axeln

330o

Vridningsvinkel för verktygsfästet, runt alfa-axeln

330o

Tryckluftsförsörjning

6-10 bar

Strömförsörjning

230/400V, 50 Hz

 

Typ

Max lyft-

kapacitet kg

Max tillåten

excentrisk last, Nm

R, mm

Z, mm

MB60

60

800

2800

1600

MB90

90

800

2800

1600

MB150

150

800

2800

1600

MB240

240

1600

2800

1600

Excentriska laster

Ergolift är konstruerad för att hantera laster med viktcentrum förskjutet åt sidan. Lasten kan därför hållas och förflyttas en bra bit från verktygsfästet (se bilden).

Genom att Ergolift kan räcka in i eller under strukturer, kan den användas för många tillämpningar som är för svåra för vanliga lyftutrustningar, exempelvis att hantera arbetsstycken i

  • Pressar
  • Fräsar
  • Svarvar
  • Ugnar
  • Målningsboxar
  • Conveyorsystem

En operatör med en Ergolift kan hantera och balansera stora laster såsom dörrar, väggelement, framaxlar, rör mm som tidigare krävde minst två personer. Och samtidigt går det snabbare och säkrare.