Ergolift MA

ErgoLift MA - ALLTID I JÄMVIKT

Med ERGOLIFT MA hanterar du medeltunga laster enkelt, snabbt och säkert. Operatören slipper lyfta, hålla, rotera och tilta ett arbetsstycke själv, utan får hjälp att göra det snabbt och precist.

Tillsammans med ett lämpligt gripverktyg är Ergolift en flexibel och ekonomisk lösning på dina hanteringsproblem.

Ergolift MA är en hydrauldriven, manuellt styrd lyftarm. Lyfthastigheten kan regleras steglöst med en enkel handkontroll, och arbetsstycket kan vridas i valfritt antal riktningar beroende på vilket gripverktyg som väljs. Om operatören släpper kontrollen, stannar Ergolift och håller kvar arbetsstycket i samma läge.

Liksom övriga Ergolift kan MA monteras på en golvpelare, i fast takmontage eller i ett rörligt skensystem.

Funktion

Figuren till höger visar hur manipulatorn Ergolift MA fungerar. Lyftarmen står vanligen på en golvmonterad pelare och kan roteras manuellt runt pelaren (theta-axeln). Manöverhantagen och gripverktyget är integrerade i en enhet, som kan flyttas manuellt i horisontalled (x-axeln) och lyftas hydrauliskt i vertikalled (z-axeln).

Alla gripverktyg kan roteras runt sin fästpunkt (alfa-axeln). Drivenheten är ett tystgående hydraulsystem som drivs av en trefasmotor. Den vertikala rörelsen är driven både uppåt och nedåt. Vid strömavbrott, slangbrott eller annat haveri låses lasten i läge av en säkerhetsventil. Armsystemet är en fyrledsmekanism med låg friktion, som alltid håller gripverktygets fäste horisontellt oavsett armens läge.

Styrningen är enkel, antingen med tumhjul, knappar eller vårt klassiska lyfthandtag. Lyfthandtaget fungerar så att operatören styr lyfthastigheten steglöst, om handtaget släpps återgår det genast till neutralläge och maskinen stannar i det läge den har.

Teknisk information

Optioner 

  • Ändlös rotation runt theta-axeln
  • EX-klassad motor för hydraulsystemet, för explosionskänsliga miljöer

Tekniska data

Svängområde för arm runt pelaren, theta-axeln

330o

Vridningsvinkel för verktygsfästet, runt alfa-axeln

330o

Tryckluftsförsörjning

6-10 bar

Strömförsörjning

230/400V, 50 Hz

Last och räckvidd

Typ

Max lyft - kapacitet kg

Max tillåten excentrisk last, Nm

R, mm

Z, mm

MA60

60

200

2705

1900

MA80

80

250

2195

1500

MA75

75

300

3005

2150

MA75E

75

300

3490

2150

MA110

110

500

2195

1500

MA110E

110

500

2680

1500

MA110SE

110

500

3180

1500

MA150

150

800

3005

2150

MA150E

150

800

3490

1500

MA150SE

150

800

3990

1500

MA200

200

800

2380

1650

MA200E

200

800

2865

1650

MA200SE

200

800

3365

1650

MA260

260

800

1880

1250

MA260E

260

800

2365

1250

MA260SE

260

800

2865

1250